Lotta Gröning

Lotta Gröning

Författare och debattör

Företagare, journalist, författare och filosofie doktor i historia.

lotta.groning@fylkir.se
070-513 61 55