Spread the love

Förmodligen var ett bra Pisa resultat inte bara en fjäder i hatten, utan också en möjlighet att skyffla undan problemen åtminstone för en tid – tills verkligheten kom ifatt.

Sveriges Pisa-resultat 2018 stämmer inte, det visar en rapport från Riksrevisionsverket.  Utbildningsminister Anna Ekström anklagas nu för fusk och det finns krav från SD på hennes avgång.  Anledningen är att för många elever inte fick delta i proven och det var både utlandsfödda och elever födda i Sverige som exkluderades. Det innebär att resultatet är felaktigt, vilket Expressen kom fram till i en granskning för snart ett år sedan. Men då slog regeringen och Skolverket bort all kritik som felaktig. Kanske var det logiskt för när resultatet från Pisa undersökningen kom jublade alla.

I 2013 års Pisa-undersökning nådde Sveriges skolor ett botten resultat. Den svenska skolar har gått från att vara en av världens bästa under 1960-talen till en mindre förtroendegivande position. Med alla nya regeringar kommer förändringar av skolan och det innebär att lärare inte får arbetsro och det svårt att få någon långsiktig strategi att fungera. Dessutom har lärarna förlorat sin status. I Finland tex som når toppresultat i Pisa undersökningar är nästa alla lärare disputerade, de har hög status och bra löner. I Sverige däremot har lärarna blivit en form av trivselvaktmästare, med mycket administration, dåliga löner och stressande arbetsvillkor. Det har resulterat i att få vill bli lärare. 

Skolan har inte heller hängt med i den digitala utvecklingen även fast jag betecknar skolan som en av de bättre institutionerna i samhället när det gäller just IT-kompetens. Sverige har tyvärr halkat efter på många områden. Vi har tillhört de länder som har haft flest datorer i skolan men använt dem som skrivmaskiner. Så är det än idag. Många lärare har en utbildning i hur man använder de digitala verktygen. Det blev väldigt tydlig i pandemin när skolorna tvingades till distansundervisning. Det gick så långt att vissa lärare hotade med att sluta om de tvingades till mer distans. Vi kan jämföra med Finland, Kina, Singapore och Australien som har helt andra förutsättningar när det gäller den digitala undervisningen.

Det känns som Sveriges politiker verkar i en luftbubbla, det är regerings och även föregående regeringars brist på kompetens och förmåga att lösa problem som satt oss i en mindre gynnsam situation. Den digitala tekniken förändrar samhället med rekordfart, regeringens största bekymmer tycks vara bredbandsutbyggnaden. Fuskanklagelserna med Pisa undersökningen sätter Stefan Löfven i en förtroendekris eftersom skolresultaten också visar med all tydlighet visar på misslyckandet med integrationspolitiken. Det är ingen tillfällighet att just SD kräver Anna Ekströms avgång, misslyckandet av att integrera människor är deras paradgren.

Vad värre är; har regeringen hittat på ett nytt sätt att montera ner skolan. För att öka integrationen ska alla små skolor läggas ner och måttet på en bra skola har satts vid 500 elever. Helst ska det vara större skolor med över 1000 elever. De är övertygade om att integrationen blir bättre i stora skolor. Så nu pågår det en massnedläggning av små skolor runt om i landet. Konflikterna är stora och inte minst problemen många kommuner har inte ens möjlighet till skolor med tusen elever. Barn och föräldrar kämpar för sina små fungerande skolor som har bra resultat och bra studiemiljöer. Men all politik i det här landet utgår från stora städer, från utanförskapsområden och ursäkta mitt språk – korkade idéer. Problemen bottnar i att politiken inte har lyckats skapa bra och rättvisa förutsättningar för alla människor. Det finns ingen fungerande strategi för integration och sammanhållning. Bara nödlösningar och speciella områden för de som inte kan språket, som inte har något jobb och som inte fått några ordentliga möjligheter att komma in i samhället. Många människor är så utanför att det är skrämmande. Det visade också pandemin genom döden på äldreboenden, genom bristen på information från myndigheterna och inte minst trångboddheten.

Förmodligen var ett bra Pisa resultat inte bara en fjäder i hatten, utan också en möjlighet att skyffla undan problemen åtminstone för en tid – tills verkligheten kom ifatt.

6 Thoughts on “Verkligheten har kommit ifatt!”

  • Vi är många många som har stor oro för vad som händer i Sverige med Skola, Vård och Omsorg!
    Det är beklämmande att vårt lands regering skönmålar och förnekar att det finns stora brister på lärarutbildningar, och stora brister i kunskap om hur vi ska klara integrering av de människor som kommit till vårt land-katastrof för de som fick stanna för att gå i gymnasium då de inte ens klarat grundskolan.
    Fattigpensionärer är ett lågvattenmärke för vårt land- det är människor som genom arbete och ideologi byggt upp det Sverige som nu raskt raseras! Förstår inte att detta kan fortsätta utan att folk vaknar upp över vår situation!

  • Vi har den sämsta regefring sen jag började rösta för 60 år sen. Hörde Lövens tal idag 1 maj, och det är samma tugg som alla tidigare år, men ingen förändring. Sverige är kört i botten

  • Knappast den enda fråga som den här regeringen mörkat. Att dölja egna brister och vända opinionen mot politiska motståndares påstådda brister är Löfvens paradgren, förutom att gömma sig bakom underhuggares ryggar när ansvar utkrävs. Ynkligt.

  • Nog har Sverige misslyckats med integreringen som med mycket annat! Men är därför ingen SD -anhängare. Tillbaka till 60 -talet, till goda rutiner
    till lyssnande öron och personliga möten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *